Zephyr har søkt om tre vindkraftkonsesjoner

I midten av mai leverte Zephyr konsesjonssøknader for Geitfjellet, Remmafjellet og Innvordfjellet i Sør-Trøndelag.

Geitfjellet og Remmafjellet ligger i Snillfjord kommune, mens Innvordfjellet ligger i Flatanger og Namdalseid kommuner.

Du kan lese mer om prosjektene og lese alle konsesjonssøknadene på våre prosjektsider.