Zephyr bistår med byggingen av 44 turbiner på Midtfjellet

Zephyr står for prosjektledelse og teknisk ledelse av utbyggingen av Midtfjellet i Fitjar kommune.

Midtfjellet bygges ut i to trinn hvor første byggetrinn er støttet av ENOVA og hvor andre byggetrinn finansieres blant annet gjennom ordningen med elsertifikater.

Midtfjellet vindkraftverk vil årlig produsere 350 GWh, tilsvarende årsforbruket til 17 500 husstander. Vindmøllene som bygges på Midtfjellet, har en høyde på inntil 130 meter. Høyden opp til navet er 80 meter, mens rotordiameteren er om lag 90 meter. Totalt er det sprengt, grovplanert og gruset ca. 27 km med vei i forbindelse med prosjektet. Det er også blitt bygget et trafoområde og en 300 kV-linje på 9,5 km. Mellom 20 og 40 arbeidere vil være engasjerte i ferdigstillingen av vindkraftverket frem til det står ferdig. Utenom Norge kommer de fra Danmark, Tyskland, Polen, Nederland, Irland, England og Tyrkia. Totalt vil vindkraftanlegget koste rundt 1,3 milliarder kroner. Mens byggetrinn 1 har fått ENOVA-støtte, vil neste byggetrinn få elsertifikater for kraftproduksjonen.

Midtfjellet Vindkraftverk AS.
Foto: Stain Erik Gilje