Vindkraftselskapet Zephyr AS stiftet

Det hersket optimisme og god stemning da vindkraftselskapet Zephyr AS ble stiftet mandag. Selskapet får kontoradresse i Sarpsborg, men skal ha hele Sør- og Midt-Norge som arbeidsfelt.

Bak Zephyr står Vardar AS, Østfold Energi AS og det danske energiselskapet ENERGI E2 A/S. De tre eierne har store ambisjoner med det nye selskapet.

Det ligger måneder med forberedelser bak etableringen av Zephyr AS. Mens Vardar og Østfold Energi har hatt et flerårig samarbeid om vindkraftprosjekter, er ENERGI E2 ny i alliansen. Eierne av Zephyr er beredt til å gjennomføre betydelige investeringer i vindkraftprosjekter.

Forutsetter robust støtteregime

En forutsetning for at det skal bli fart i norsk vindkraft, er at Norge får et troverdig og forutsigbart støtteregime for vindkraft og andre nye fornybare energibærere. Zephyr vil som en seriøs aktør tilpasse seg det støtteregime som måtte komme, men det er en ingen hemmelighet at de tre eierselskapene hadde ønsket seg et norsk-svensk sertifikatmarked med virkning fra 1. januar 2007.

Når dette nå ikke blir noe av, forventes det at det etableres en alternativ støtteordning som på en god og effektiv måte fremmer utbygging av ny fornybar energiproduksjon i Norge. På grunn av den knappe kraftbalansen, er det svært viktig at en slik ordning konkretiseres og settes i verk snarest mulig.

Valgte sitt første styre

Styret i det nye selskapet består etter den konstituerende generalforsamlingen av Johannes Rauboti fra Vardar (styreleder) og Henriette Holm Mørch, ENERGI E2 og Tommy Fredriksen, Østfold Energi som styremedlemmer. Daglig leder for Zephyr AS er Olav Rommetveit.

Kontaktpersoner:

Zephyr: Olav Rommetveit (+47 9766 3120)
ENERGI E2: Henriette Holm Mørch (+45 44 80 6506)
Vardar: Johannes Rauboti (+47 9164 5264)
Østfold Energi: Tommy Fredriksen (+47 9084 1297)