Stifter nytt norsk vindkraftselskap

De norske energiselskapene Vardar AS og Østfold Energi AS har sammen med det danske energiselskapet ENERGI E2 A/S besluttet å etablere et felles vindkraftselskap. Det nye selskapet har fått navnet Zephyr AS og vil være operativt i løpet av kort tid.

De tre eierne har store ambisjoner med det nye selskapet.

Vardar og Østfold Energi har samarbeidet om vindkraftprosjekter gjennom flere år. De to selskapene eier i fellesskap Kvalheim Kraft som eier og driver fem vindturbiner i Vågsøy kommune. Siden sommeren 2005 har det vært ført samtaler med ENERGI E2 om et samarbeid om prosjekter i Norge. ENERGI E2 har en stor vindkraftportefølje og betydelig erfaring innenfor planlegging, bygging og drift av vindkraftparker i Europa. ENERGI E2 eier i dag ca. 500MW vindkraft.

Selskapsdannelsen har vært behandlet av de tre selskapers styre og har fått enstemmig tilslutning.

Zephyr rustes for vekst

De tre eierselskapene ønsker at Zephyr skal være et offensivt og sterkt redskap innenfor vindkraftutviklingen i Norge. Gjennom aksjeinnskudd og ansvarlige lån tilføres selskapet en betydelig startkapital fordelt likt på de tre eierne.

Zephyrs forretningsadresse skal være Sarpsborg. Olav Rommetveit, som for tiden arbeider med vindkraft i Østfold Energi, blir daglig leder for det nye selskapet.

Det antas at vindkraftmarkedet i Norge og Norden vil bli preget av færre og større aktører i tiden fremover. De tre eierselskapene har ønsket å posisjonere seg for å delta i den forventede veksten innenfor vindkraft og mener at Zephyr vil være et egnet redskap. ENERGI E2 vil kunne tilføre samarbeidet betydelig kompetanse på bygging og ikke minst drift av vindkraftverk i tillegg til den erfaring Vardar og Østfold Energi besitter i det norske vindkraftmarkedet.

Eierselskapene har forventinger til at de norske myndigheter etablerer et støtteregime som gjør det lønnsomt å bygge ut vindkraft i Norge til tross for at ordningen med grønne sertifikater ikke blir etablert.

Kontaktpersoner:

Østfold Energi: Tommy Fredriksen (+47 9084 1287)
Vardar: Johannes Rauboti (+47 9164 5264)
ENERGI E2: Kim Ernst (+45 44 80 6500)