Slukker varslingslysene på Mehuken vindpark

Kvalheim Kraft, som eies av Østfold Energi, Vardar og DONG Energy, har bestilt radarsystem av OCAS til sin vindpark på Mehuken. Radarsystemet gjør at varslingslys for luftfarten kan slukkes, til glede for fastboende og brukere av områdene.

Mehuken I og II består av til sammen 13 vindturbiner som kan levere opp til 65 GWh, tilsvarende kraftforbruket til de ca. 6 000 innbyggerne i Vågsøy kommune.

Lys slås på når fly nærmer seg

– Vi er svært godt fornøyd med at vi som første vindpark i Norge kan slukke flyvarslingslysene på Mehuken og dermed redusere den visuelle påvirkningen for lokalmiljøet. Radarteknologien som gjør dette mulig, kan bli et viktig element ved etableringen av vindparker i Norge, sier administrerende direktør i Kvalheim Kraft, Olav Rommetveit.

Radarsystemet installeres på Mehuken i løpet av tredje kvartal i år. Først etter at systemet er grundig testet og kalibrert, kan varslingslysene slukkes. Varslingslysene vil kun bli slått på når et fly nærmer seg vindparken. Dermed vil varslingslysene i vindparken for det meste være slukket.

Bidrar til flysikkerheten

Dersom et fly fortsetter mot vindparken selv etter at lysene er slått på vil radarsystemet sende ut en melding på flyets kommunikasjonssystem om at flyet er på kollisjonskurs med vindturbinene. Radarsystemet er dermed også med på å bedre flysikkerheten ved vindparken.

– Det er kommersielt gledelig for OCAS at vi har inngått denne avtale med tre solide aktører innen utvikling av vindkraft i Norge, sier administrerende direktør Shahzad Abid i OCAS AS.

Samarbeider med Zephyr AS

Kvalheim Kraft inngikk i juli 2008 en avtale med Zephyr AS om drift av de eksisterende vindturbinene på Mehuken samt en utvidelse av vindparken med åtte nye vindturbiner. Utvidelsen av vindparken ble støttet av Enova, og Mehuken II ble offisielt åpnet i oktober 2010.

Zephyr AS er et vindkraftselskap som eies med like deler av Vardar/Energiselskapet Buskerud, DONG Energy og Østfold Energi. I tillegg til ansvaret som operatør for Kvalheim Kraft eier og utvikler Zephyr rundt ti vindkraftprosjekter på til sammen ca. 1200 MW rundt omkring i landet.