Skal stå for driften av Kvalheim Kraft

Zephyr har inngått avtale med Kvalheim Kraft DA om daglig drift av selskapet. I praksis betyr det at daglig leder i Zephyr, Olav Rommetveit, også blir daglig leder i Kvalheim Kraft.

Kvalheim Kraft eier Mehuken vindpark i Sogn og Fjordane. Pål Sandnes fra Zephyr blir driftsleder for vindparken.

Vindparken, som ble åpnet i 2×001, skal utvides med åtte nye turbiner. Utbyggingsprosjektet skal ledes av Kristin Ankile fra Zephyr. Utvidelsen innebærer at årsproduksjonen vil øke fra 12 til 65 GWh.

Les mer om Kvalheim Kraft her.