Tellenes

Sokndal and Lund kommune i Rogaland

Vindkraftverket åpnet i september 2017, som Norges til da største vindkraftverk. De 50 vindturbinene fra Siemens er fordelt på tre delområder. Til sammen har planområdet en utstrekning på ca. 15 km2 og høyeste punkt i planområdet er på ca 500 m.o.h. Vindkraftverket er bygget i området rundt Titania ilmenittbrudd. Vindkraftverket er tilknyttet kraftnettet via en 9 kilometer lang 132 kV kraftledning til en transformatorstasjon i Åna-Sira. Kraften som produseres selges til Google gjennom en 12 års kraftkjøpskontrakt.

Turbintype

Siemens SWT-3.2-113
Merkeeffekt 3,36
Navhøyde 92,5 m
Rotordiameter 113 m

Prosjektaktører

  • Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Vind Energi
  • Utbyggingsansvarlig: Zephyr
  • Driftsoperatør: Arise
  • Kraftkjøper: Google
  • Eier: BlackRock

Fjelldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no