Midtfjellet

Fitjar kommune i Vestland

Midtfjellet vindpark ligger i Fitjar kommune i Vestland. Zephyr var ansvarlig for utbyggingen av Midtfjellet Vindkraftverk byggetrinn 1 og 2, med en installert effekt på 110 MW. Vindkraftverket er senere bygget ut med enda et byggetrinn og har total installert effekt på 150 MW.

Les mer om Midtfjellet vindkraftverk på www.midtfjellet.no.

Hansen, Johnny

Prosjektleder

907 14 330

jh@zephyr.no