Mehuken vindkraftverk

Kinn kommune i Vestland

Mehuken vindkraftverk ligger i Kinn kommune i Vestland fylke. Da vindkraftverket åpnet i 2001 var den Norges største med fem turbiner. Vindkraftverket har senere blitt utvidet til 11 turbiner med en årsproduksjon på 74 GWh. Anlegget eies av Kvalheim Kraft DA som eies av kraftselskapene Vardar og Østfold Energi.

Aktuelt

Kvalheim Kraft DA ønsker å bidra med økonomisk støtte til lokale lag og foreninger. Søknadsfrist er 30. april 2021. Se utlysninger Kinn kommunes hjemmesider.

Om vindkraftverket

Mehuken vindkraftverk består av 11 Enercon turbiner á 2,3 MW. Planområdet er 3 km2 stort og det er 5 km vei i vindkraftverket. Høyden på turbintårnene er 64 meter og rotordiameteren på vingene er 71 meter. Mehuken vindkraftverk eies av Kvalheim Kraft DA som igjen eies av Østfold Energi og Vardar. Zephyr drifter Mehuken vindkraftverk på vegne av Kvalheim Kraft DA og har gjort det siden 2008.

Mehuken vindkraftverk ligger fantastisk til og er et flott turmål. Det er fri ferdsel i vindkraftverket og det er også tilrettelagt for friluftsliv med enkle bord/sitteplasser. Vinterstid kan det forekomme iskast fra vindturbinene under spesielle værforhold. Les mer om iskast her.

Joakim Egeberg

Driftsleder

950 16 336

je@zephyr.no

Nyheter

Film om Mehuken

Turbintype

Skoleklasse på besøk

26. februar 2020 var klasse 10 C fra Vågsøy Ungdomsskole på besøk i Mehuken vindkraftverk. Les mer om det her.