Kvitfjell Raudfjell

Tromsø kommune i Troms

Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk på Kvaløya utgjør til sammen ett av Europas største vindkraftverk. Prosjektet kalles samlet for Nordlys Vind. Byggingen av infrastrukturen i vindkraftverkene ble startet i 2017.  For tiden transporteres alle turbinene til planområdet fra kaia i Nordfjordbotn. Vindkraftverket er planlagt idriftsatt høsten 2019. Zephyr har fått kontrakt for å drifte Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk på vegne av Prime Capital og eierselskapene.

Se informasjon om risiko for iskast i vindkraftverket her.

For mer informasjon om vindkraftverket, eierne, utbyggingen og entreprenører som bygger, se nettsidene til NordlysVind.

For spørsmål om utbyggingen, ta kontakt med prosjektleder i SiemensGamesa,
Peter Bastrup Petersen, tlf +4550374545/epost peter.petersen@siemens.com 
eller Prime Capital v/Stephan Klepsland, tlf +4746869843/epost 
stephan@klepsland.no.

Turbintype

Prosjektaktører

  • Prosjektutvikler: Norsk Miljøkraft AS og Prime Capital
  • Utbyggingsansvarlig: Prime Capital v/Siemens Gamesa
  • Driftsoperatør: Zephyr AS
  • Kraftkjøper: Alcoa
  • Eier: Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS

Mikalsen, Turi

Driftsleder

913 72 325

tm@zephyr.no