Kvitfjell Raudfjell

Tromsø kommune i Troms

Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk på Kvaløya utgjør til sammen ett av Europas største vindkraftverk. Prosjektet kalles samlet for Nordlys Vind. Byggingen av infrastrukturen i vindkraftverkene ble startet i 2017.  For tiden transporteres alle turbinene til planområdet fra kaia i Nordfjordbotn. Vindkraftverket er planlagt idriftsatt høsten 2019. Zephyr har fått kontrakt for å drifte Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk på vegne av Prime Capital og eierselskapene.

For mer informasjon om vindkraftverket, eierne, utbyggingen og entreprenører som bygger, se nettsidene til NordlysVind.

For spørsmål om utbyggingen, ta kontakt med prosjektleder i SiemensGamesa,
Peter Bastrup Petersen, tlf +4550374545/epost peter.petersen@siemens.com 
eller Prime Capital v/Stephan Klepsland, tlf +4746869843/epost 
stephan@klepsland.no.

Turbintype

Prosjektaktører

  • Prosjektutvikler: Norsk Miljøkraft AS og Prime Capital
  • Utbyggingsansvarlig: Prime Capital v/Siemens Gamesa
  • Driftsoperatør: Zephyr AS
  • Kraftkjøper: Alcoa
  • Eier: Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS

Mikalsen, Turi

Driftsleder

913 72 325

tm@zephyr.no