Guleslettene

Bremanger og Kinn kommuner i Vestland

Zephyr bygger Guleslettene vindkraftverk på vegne av BlackRock som eier prosjektet. Vindkraftverket er planlagt satt i drift høsten 2020. Vindkraftverket skal bestå av 47 Vestas turbiner. Turbintransport og montasje av vindturbinene vil foregå i sommerhalvåret i 2020.

SFE nett bygger i anledning prosjektet en ny koblingsstasjon i Magnhildskaret, for å levere produsert elektrisitet til nettet. Med adkomst fra Sørgulen og Magnhildskaret, skal det bygges 39 km med interne veier. For å drifte anlegget, vil det bygges et servicebygg i Manghildskaret på 500 kvm. Det skal også bygges en varmestue og lysløype for turfolk og andre besøkende i tilknytning til vindparken.  

For de første 15 årene av parkens drift, er det inngått en kraftkjøpsavtale på 100% av parkens produksjon med Alcoa Norway ANS. 

Når anlegget ferdigstilles vil Zephyr AS være ansvarlig for drift og vedlikehold.

Fjelldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no

Turbintype

  • Vestas V136-4,2
  • Merkeeffekt 4,2 MW
  • Tårnhøyde 90 m
  • Rotordiameter 136m

Prosjektaktører

  • Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Grønn Kraft
  • Utbyggingsansvarlig: Zephyr
  • Driftsoperatør: Zephyr
  • Kraftkjøper: Alcoa
  • Eier: BlackRock