Guleslettene

Bremanger og Kinn kommuner i Vestland

Guleslettene vindkraftverk er i full drift fra januar 2021 og produserer fornybar energi til norske forbrukere. Guleslettene er et fantastisk område både for produksjon av energi og som turområde. Området er værhardt og vi minner om at de som planlegger tur i området sjekker vær og vindforhold, skredfare og risiko for iskast fra turbinene.

Om vindkraftverket

Vindkraftverket består av 47 Vestas turbiner, transformatorstasjon midt i vindkraftverket, 33 kV kabelnett internt i vindkraftverket og en 132 kV tilknytningsledning til Linja AS sin koblingsstasjon i Magnhildskaret. Servicebygget i vindkraftverket er plassert ved Magnhildskaret. For de første 15 årene av kraftverkets drift, er det inngått en kraftkjøpsavtale på 100% av kraftproduksjonen med Alcoa Norway ANS. 

Zephyr AS skal også være ansvarlig for drift og vedlikehold av Guleslettene vindkraftverk på vegne av Guleslettene Vindkraft AS.

Guleslettene Vindkraft ønsker å legge til rette for bruk av området til friluftslivsaktiviteter. Ny lysløype og varmestue er ferdigstilt – se egen informasjon. Det er også laget fiskebrygge, bro ved Langevatn og flere picknickplasser som kan benyttes i sommerhalvåret. Vi minner om at det er risiko for iskast fra turbinene gjennom vinterhalvåret og ber om at alle brukere av området bruker iskastvarselet aktivt. Se også oversiktskart over området.

Turbintype

  • Vestas V136-4,2
  • Merkeeffekt 4,2 MW
  • Tårnhøyde 90 m
  • Rotordiameter 136m

Prosjektaktører

  • Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Grønn Kraft
  • Utbyggingsansvarlig: Zephyr
  • Driftsoperatør: Zephyr
  • Kraftkjøper: Alcoa
  • Eier: BlackRock
Iskast
Trykk på bildet for mer utfyllende informasjon.

Andre Hatleset

Driftsleder

482 67 476

ah@zephyr.no

Nyheter

Youtube-film