Guleslettene

Bremanger og Kinn kommuner i Vestland

Guleslettene vindkraftverk er snart ferdig bygget og vil settes i full drift i januar 2021. Området er fortsatt definert som et anleggsområde, og vi ber om at ferdsel i området unngås. Vi nærmer oss vinter og under noen forhold kan det være risiko for iskast fra turbinene. Se varsling av risiko for ising for mer informasjon om iskast. Varselet oppdateres automatisk 4 ganger i døgnet.

Zephyr bygger Guleslettene vindkraftverk på vegne av BlackRock som eier prosjektet. Vindkraftverket er planlagt satt i drift høsten 2020. Vindkraftverket består av 47 Vestas turbiner. Turbintransport og montasje har foregått gjennom vår, sommer og høst 2020. SFE Nett har bygget en ny koblingsstasjon i Magnhildskaret hvor den produserte strømmen leveres til nettet. Med adkomst fra Sørgulen og Magnhildskaret, er det bygget 39 km med interne veier. Servicebygget i vindkraftverket er plassert ved Magnhildskaret. For de første 15 årene av parkens drift, er det inngått en kraftkjøpsavtale på 100% av parkens produksjon med Alcoa Norway ANS. Zephyr AS skal også være ansvarlig for drift og vedlikehold av Guleslettene vindkraftverk på vegne av Guleslettene Vindkraft AS.

Guleslettene Vindkraft ønsker å legge til rette for bruk av området når vindkraftverket er ferdig bygget og i full drift. Ny lysløype er ferdigstilt og varmestue, fiskebrygge, bro ved Langevatn og flere picknickplasser er under bygging/planlegging. Vi minner om at det er risiko for iskast fra turbinene gjennom vinterhalvåret og ber om at alle brukere av området bruker iskastvarselet aktivt.

Fjelldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no

Hatleset,
Andre

Driftsleder
Guleslettene vindkraftverk

482 67 476

ah@zephyr.no 

Turbintype

  • Vestas V136-4,2
  • Merkeeffekt 4,2 MW
  • Tårnhøyde 90 m
  • Rotordiameter 136m

Prosjektaktører

  • Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Grønn Kraft
  • Utbyggingsansvarlig: Zephyr
  • Driftsoperatør: Zephyr
  • Kraftkjøper: Alcoa
  • Eier: BlackRock