Guleslettene

Bremanger og Kinn kommuner i Vestland

Guleslettene vindkraftverk er snart ferdig bygget og vil settes i full drift før årsskiftet. Alle turbinene er satt opp og mange av turbinene produserer allerede strøm som leveres på nettet. Vi nærmer oss vinter og under noen forhold kan det være risiko for iskast fra turbinene. Se her for mer informasjon om iskast og et automatisk varslingssystem som oppdateres 4 ganger i døgnet.

Zephyr bygger Guleslettene vindkraftverk på vegne av BlackRock som eier prosjektet. Vindkraftverket er planlagt satt i drift høsten 2020. Vindkraftverket består av 47 Vestas turbiner. Turbintransport og montasje har foregått gjennom våre, sommer og høst 2020. SFE Nett har bygget en ny koblingsstasjon i Magnhildskaret, for å levere produsert elektrisitet til nettet. Med adkomst fra Sørgulen og Magnhildskaret, er det bygget 39 km med interne veier. For å drifte anlegget, er det bygget et servicebygg i Manghildskaret på 500 kvm. Det er også bygget lysløype for turfolk og varmestua ved Langevatnet er under oppføring.  

For de første 15 årene av parkens drift, er det inngått en kraftkjøpsavtale på 100% av parkens produksjon med Alcoa Norway ANS. 

Når anlegget ferdigstilles vil Zephyr AS være ansvarlig for drift og vedlikehold.

Fjelldahl, Arild

Prosjektleder

918 23 444

af@zephyr.no

Turbintype

  • Vestas V136-4,2
  • Merkeeffekt 4,2 MW
  • Tårnhøyde 90 m
  • Rotordiameter 136m

Prosjektaktører

  • Prosjektutviklere: Zephyr og Norsk Grønn Kraft
  • Utbyggingsansvarlig: Zephyr
  • Driftsoperatør: Zephyr
  • Kraftkjøper: Alcoa
  • Eier: BlackRock