Oppstart for Mehuken 3-utbygging

I august startet utbyggingen av Mehuken 3 i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane der fem eldre turbiner skal byttes ut med av tre nye og moderne turbiner. Zephyr står for prosjektledelse av utbyggingen.

Prosjektet, som har en investeringskostnad på ca. 66 millioner kroner, øker produksjonen og reduserer driftskostnadene i vindparken ved å skifte ut fem Vestas-møller fra 2001 med tre nye Enercon-møller. Tiltaket er forventet å øke produksjonen med totalt 9,5 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til 450 husstander.

– De fem turbinene i Mehuken 1 har hatt driftsproblemer blant annet på grunn av mye turbulens og utfordrende vindhastigheter i deler av vindparken. Ved å skifte ut turbinene i Mehuken 1 øker vi energiproduksjonen i anlegget og driftskostnadene reduseres, sier prosjektleder Maria Bislingen, som forventer at de nye vindturbinene kan stå klare sommeren 2015.

Fem turbiner fra 2001 skal byttes ut med tre moderne turbiner. Foto: Ragnar Myhre

Helhetlig inntrykk

Enercon-turbinene vil være høyere og ha større rotordiameter enn dagens turbiner i Mehuken 1, men vil ha omtrent samme dimensjoner som de åtte turbinene i Mehuken 2. Utskiftingen vil ikke kreve tiltak i kraftledningsnettet, koblingsstasjon eller servicebygg.

– Utskiftingen vil gi svært få nye arealinngrep og kun innenfor dagens vindparkområde. Med to færre turbiner og alle turbiner av lik størrelse blir det visuelle inntrykket mer helhetlig og forenklet, sier Bislingen.