Historie

2001
2006
2009
2009-10
2011-13
2014
2014-15
2016
2016-17
2017
2018
2018-20

2001

Østfold Energi og Vardar setter Mehuken 1 vindkraftverk på 4,25 MW i drift.

2001

2006

Zephyr blir opprettet. Østfold Energi, Vardar og Dong Energy eier 33% hver.

2006

2009

EB (nå Glitre) får 50% av Vardars aksjer i Zephyr.

2009

2009-10

Zephyr bygger Mehuken 2 med en samlet installert effekt på 18,4 MW.

2009-10

2011-13

Zephyr bygger Midtfjellet vindkraftverk med en samlet installert effekt på 110 MW.

2011-13

2014

  • Zephyr får endelig konsesjon  fra Olje- og energidepartementet til å bygge Tellenes vindkraftverk (200 MW) i Sokndal og Lund kommuner.
  • DONG Energy selger sine aksjer i Zephyr slik at selskapet eies av: Østfold Energi (50%), Vardar (25%) og Glitre (25%).
  • Zephyr selger og avvikler Mehuken I i Kinn (nedmontering og salg av de første fem vindturbinene som ble satt opp i 2001).
2014

2014-15

Zephyr bygger Mehuken 3 med en samlet installert effekt på 6,9 MW.

2014-15

2016

Zephyr får endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å bygge Guleslettene vindkraftverk (160 MW) i Bremanger og Kinn kommuner.

2016

2016-17

Zephyr bygger Tellenes vindkraftverk (168 MW).

2016-17

2017

Zephyr får endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å utvide installert kapasitet på Guleslettene vindkraftverk til 195 MW.

2017

2018

  • Zephyr får kontrakt med Prime Capital for å drifte Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk med en installert effekt på 284,4 MW fra høsten 2019.
  • Zephyr får kontrakt med Black Rock for å drifte Guleslettene vindkraftverk med installert effekt 197,4 MW fra høsten 2020.
2018

2018-20

Zephyr bygger Guleslettene vindkraftverk med en samlet installert effekt på 197,4 MW.

2018-20