Zephyr utvikler, bygger og drifter vindkraftverk i Norge

Om Zephyr

Zephyr AS er et norsk vindkraftselskap som utvikler, bygger og drifter vindkraftverk i Norge. Vi mener at vindkraft er et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp og en del av det grønne skiftet.


Utvikling

Zephyr har fått endelig konsesjon til 6 vindkraftverk i Sør- og Midt-Norge. Disse er bygd ut eller i prosess for å bli realisert. Ett vindkraftverk avventer endelig konsesjonsbeslutning i Olje- og energidepartementet. Zephyr jobber aktivt med å utvikle nye prosjekter og har som mål å søke om konsesjon for utbygging av flere vindkraftverk.

Dette er vi som jobber i Zephyr


Utbygging

Zephyr har hatt ansvaret for utbygging av følgende vindkraftverk: Mehuken (trinn II og III) i Vågsøy kommune i 2012/2013, Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune i 2014, Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommune 2016/2017. For tiden har Zephyr ansvaret for å bygge ut Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommune.


Drift

Zephyr har, på vegne av Kvalheim Kraft, driftet Mehuken Vindkraftverk (25 MW) i Vågsøy kommune siden 2006. Zephyr har fått kontrakt for å drifte Kvitfjell Raudfjell Vindkraftverk (280 MW) i Tromsø kommune når det settes i drift høsten 2019. Zephyr skal også drifte Guleslettene Vindkraftverk (197 MW) når det settes i drift høsten 2020 på vegne av eieren BlackRock.

Zephyr legger stor vekt å være i dialog med alle som blir berørt av våre prosjekter. Du må gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål om et av våre prosjekter.

Zephyr Island

Zephyr har et eget utviklingsselskap på Island som arbeider med å utvikle vindkraftprosjekter på Island. For mer informasjon, se her.

Zephyr Sverige

I tillegg til Zephyr Island har Zephyr et eget selskap i Sverige, som jobber med utvikling av vindprosjekter i Sverige. For mer informasjon, se Zephyr Sverige.

Våre Eiere

Energiprodusentene Østfold Energi AS, Vardar AS og Glitre Energi AS eier Zephyr AS.