Om Kvalheim Kraft DA

Kvalheim Kraft DA eier Mehuken vindkraftverk. Kvalheim Kraft eies av Østfold Energi (50%) og Vardar (50%). Zephyr drifter Mehuken vindkraftverk på vegne av Kvalheim Kraft DA. Driftsorganisasjonen består av daglig leder Siv Sannem Inderberg og driftsleder Joakim Egeberg.

Administrasjon og postadresse: Kvalheim Kraft, Kalnesveien 5, 1712 Grålum

Organisasjonsnummer: 994 701 088

Styret i Kvalheim Kraft består av:

  • Styreleder: Morten Karlsen (Østfold Energi)
  • Nestleder: Kristin Ankile (Vardar)
  • Styremedlem: Iren Bogen (Vardar)
  • Styremedlem: Per Ove Torper (Østfold Energi)