Møtte lokalbefolkningen i Bremanger

På et informasjonsmøte 25. august orienterte Zephyr og Vestavind Kraft lokalbefolkningen om sine planer for vindmøllepark på Bremangerlandet.

På informasjonsmøtet fikk inviterte grunneiere og bygdefolket sjansen til å komme med sine synspunkter på planene.

– En eventuell utbygging må tilpasses lokale forhold. Derfor ønsker vi et tett samarbeid med lokalsamfunnet. Er motstanden stor for å etablere vindmøllepark i området, er det lite sannsynlig at prosjektet blir gjennomført, sa Håkon Sandvik, administrerende direktør i Vestavind Kraft AS, på møtet.

Under presentasjonen uttrykte flere skepsis til vindmølleparken. Zephyr og Vestavind Kraft vil likevel fortsette arbeidet med å inngå avtaler med grunneierne og med Bremanger kommune.

– Det gjenstår et godt stykke arbeid med å utvikle og tilpasse prosjektet. Før vi kan sende konsesjonssøknaden, må vi også utarbeide og gjennomføre en omfattende konsekvensanalyse. Et endelig utbyggingsvedtak kan derfor trolig først gjøres om fire år, slo Håkon Sandvik fast.