Ising og iskast

I norske vindkraftverk kan det i perioder dannes is på vindturbinene. Denne isen kan falle ned eller kastes fra vindturbinen. Iskast kan medføre skader på folk, dyr, biler, bygninger og veier m.m. som befinner seg i nærheten. Systemer for avising i vindturbinene kan redusere omfanget av ising, men vil ikke utelukke at iskast kan forekomme.

For at det skal forekomme is på vindturbinene må følgende forhold være oppfylt:

  • Temperaturer under 0 grader (kan være vesentlig kaldere høyere opp enn ved bakken)
  • Regn, skyer eller tåke (fuktighet)
  • Noe å fryse til (vindturbintårn eller turbinblad)

Sannsynligheten for at en person skal bli truffet av iskast er veldig liten, men om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig. Vi som vindkraftkonsesjonærer har fokus på faren for iskast og iverksetter nødvendige tiltak for å håndtere risikoen for skade i tråd med fastsatte konsesjonsvilkår. Zephyr gjennomfører en risikovurdering for is-kast for alle vindparker vi bygger og drifter. Basert på denne risikovurderingen vil det innføres tiltak for å redusere risikoen for skader som følge av is-kast. Eksempler på slike tiltak er skilting, varsellys, oppvarmede turbinblader som hindrer isdannelse på vingene etc. Zephyr vil ha egne ansatte som daglig oppholder seg i vindparken. Det er viktig fra et HMS perspektiv at våre ansatte har trygge arbeidsforhold – også i forhold til is-kast.»

Relaterte linker

Les mer om NVE sin veiledning for håndtering av faren for iskast fra vindturbiner her.

Automatisk varsling av risiko for ising i vindkraftverkene som Zephyr drifter: