Miljø og samfunn

Zephyr mener det er nødvendig å erstatte energiproduksjon basert på fossile kilder med fornybar energi og vi mener at vindkraftproduksjon er en fornuftig og lønnsom måte å gjøre dette på. Her finner du mer informasjon om hvordan vindkraft påvirker klima, natur og lokalsamfunn.