Legger planene om vindkraft i Vanylven på is

Zephyr, Vestavind Kraft og Tussa har lagt planene om vindmålemaster i flere områder i Vanylven kommune på is.

Grunneiernes holdning til å få utredet vindkraft i Vanylven kommune har vært førende for konklusjonen selskapene nå har kommet frem til. Til tross for positivt engasjement hos flere, har det i enkelte områder vært stor motstand mot planene.

– Vi har ikke noe ønske om å skape en opprivende prosess mellom grunneierne. Derfor tror vi det kan være fornuftig for alle parter at det hele får noe tid på seg, og at de internt i de enkelte grunneierlagene kan føre en saklig debatt uten påvirkning fra vår side, sier Johnny Hansen, prosjektleder i Zephyr.

Områdene Nystøylhornet, Sandviknakken og Myklebustheida er fremdeles interessante sett med vindkraftøyne. Dersom det i fremtiden blir et bedre grunnlag for å utrede prosjektene, vil det være aktuelt for selskapene å ta planene frem igjen.