Kvalheim Kraft prisen

Kvalheim Kraft DA har inngått en avtale med Vågsøy kommune om å bidra økonomisk til å støtte aktiviteter for barn og ungdom i Vågsøy kommune. En gang i året inviteres det til å sende inn søknader om pengestøtte til ulike aktiviteter i kommunen. Det er en komité bestående av representanter for Vågsøy kommune som vurderer søknadene og fordeler pengestøtten på
75 000 kr. Pengeprisene deles ut under en årlig seremoni i rådhuset i Måløy.

Følgende har mottatt Kvalheim Kraft prisen:

2020

 • Skavøypoll turn ble tildelt  27.500 kr
 • Måløy Frisbee Club ble tildelt   10.000 kr
 • Vågsøy RC Lastebil ble tildelt   15.000 kr
 • Almenning skytterlag ble tildelt  15.000 kr
 • Torskangerpoll musikklag ble tildelt    7.500 kr

2019


 • SIL Tur og friluftsgruppe ble tildelt 40.000 kr
 • Vågsøy klatreklubb ble tildelt 15.000 kr
 • FAU Raudeberg skule ble tildelt 10.000 kr
 • Vågsøy RC Lastebil ble tildelt 10.000 kr

2018


 • Almenningen Skytterlag ble tildelt 17.500 kr til 2 stk sauergevær til junior
 • Strandfestivalen ble tildelt 10.000 kr til ungdomsarrangement
 • Sprell levande ble tildelt 7.500 kr til hobbyutstyr til søndagsskulen
 • Vågsøy ungdomssule ble tildelt 10.000 kr til utstyr til uteområdet
 • Vedvik grendalag ble tildelt 10.000 kr til nye lekeapparat
 • Ytre Nordfjord turlag ble tildelt 10.000 kr til barnas turlag
 • Ytre Nordfjord bueskytterklubb ble tildelt 10.000 kr til compound bue

2017


 • Holvik bygdelag ble tildelt 15.000 kroner til leikeapparat/leikeplass.
 • Vågsøy RC Lastebil ble tildelt 10.000 kroner til vidareutvikling av klubben.
 • Holvik Skulekorps ble tildelt 15.000 kroner til mentor ordning.
 • Raudeberg skulemuseum ble tildelt 7.500 kroner.
 • Skavøypoll Skulemusikk ble tildelt 20.000 kroner til uniformer.
 • Miljøtenesta i Vågsøy ble tildelt 7.500 kroner til oppstart handballlag- utstyr.

2016


 • Torskangerpoll musikklag ble tildelt 15.000 kroner til stormfestivalen
 • Nord Vågsøy kulturhus ble tildelt 20.000 kroner til bøker, leikar og utstyr til leikerom
 • Skram og Raudeberg skulekorps ble tildelt 25.000 kroner til instrument til aspirantar
 • UL Dæmring ble tildelt 7.500 kroner til Halsør grand prix
 • Måløy soul children ble tildelt 7.500 kroner til turar og festivalar

2015


 • Ytre Nordfjord Bueskyttere ble tildelt 12 500 kroner til skytematter
 • Almenning Skyttarlag ble tildelt 12 500 kroner til innkjøp av utstyr til dei yngste
 • Skavøypoll Turn ble tildelt 20 000 kroner til innkjøp av ny trampett
 • Hei og Hå 4H ble tildelt 15 000 kroner til å utvikle Naturmøteplass
 • Ytre Nordfjord Turlag ble tildelt 15 000 kroner til utstyr til UNG-gruppa og Barnas Turlag

2014


 • Bryggja skulekorps ble tildelt 12 000 kroner til å sende musikantar på sommarkurs
 • Almenning IL ble tildelt 13 000 kroner til innkjøp av utstyr til friidrett
 • Måløy seilforening ble tildelt 22 000 kroner til innkjøp av optimistjoller
 • Speidarane på Raudeberg ble tildelt 20 000 kroner til innkjøp av kanoar og diverse utstyr
 • Tusenfryd barnekor ble tildelt 8 000 kroner til innkjøp av lydanlegg