Konsesjon til Tellenes vindkraftverk

27. mars 2014 ga Olje- og energidepartementet (OED) endelig konsesjon til Tellenes Vindpark DA for bygging av Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner i Rogaland.

Totalt skal vindparken gi en kraftproduksjon på inntil 520 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 25 000 husstander.

– Utbyggingen vil gi et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon, og er et godt eksempel på Regjeringens satsing på mer fornybar energi frem mot 2020. Jeg har også merket meg at både Sokndal og Lund kommuner er positive til denne vindkraftutbyggingen, opplyser olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

Planområdet for vindparken er på omtrent 16 kvadratkilometer og består av tre delområder. 60 % av planområdet tilhører Sokndal, og 40 % ligger i Lund kommune. Prosjektet er kalkulert til i overkant to milliarder kroner.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av Norges Miljøvernforbund og to grunneiere. I klagebehandlingen har departementet blant annet vurdert hensynet til landskap, friluftsliv og dyreliv. Departementet finner at vindkraftanlegget vil ha relativt små konflikter med naturmangfold, og at konfliktnivået knyttet til naturmangfold og uberørt natur ikke er til hinder for at det gis konsesjon til vindkraftverket.