Konsesjon til Mehuken 3

Kvalheim Kraft har fått konsesjon for å bygge tre nye turbiner i Mehuken vindkraftverk i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. De nye turbinene vil erstatte fem turbiner som i dag utgjør Mehuken 1. Zephyr vil stå for prosjektledelse for utbyggingen.

Zephyr vil også være operatør i driftsfasen på samme måte som selskapet i er i dag.

Mehuken 3 vil gi en årlig økning i energiproduksjonen på ca. 13 GWh. Total energiproduksjon vil bli 25 GWh. Prosjektet har en investeringskostnad på ca. 65 millioner kroner. I sin avgjørelse påpeker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at utbyggingen vil gi begrensede virkninger for miljø og samfunn, og både kommunen og fylkeskommunen har stilt seg positive til utbyggingen.

Rask saksbehandling

Prosjektleder Maria Bislingen er fornøyd med NVEs avgjørelse. – Det er veldig gledelig at vi har fått denne konsesjonen såpass raskt. Vi sendte inn konsesjonssøknad i mai i år, og fem måneders behandlingstid må sies å være svært effektivt. Når det er sagt, så er virkningene av prosjektet ubetydelige i forhold til dagens anlegg. Vi bytter ut fem turbiner med tre, så utstrekningen av planområdet reduseres. Dette er gunstig for bl.a. fugl. Selv om turbinene blir høyere, vil de ha samme dimensjoner som de eksisterende turbinene, og vi får et mye mer helhetlig visuelt bilde av anlegget, sier Bislingen. Hun vil nå jobbe videre med å berede grunnen for en investeringsbeslutning. Dersom det ikke skjer noe uforutsett, kan det blir bygging allerede i 2014.

Økt produksjon – reduserte driftskostnader

Kvalheim Kraft DA eier og driver i dag Mehuken vindkraftverk 1 og 2 i Vågsøy kommune. Mehuken 1, som består av fem turbiner på 850 kW, ble satt i drift i 2001. Mehuken 2, som består av åtte turbiner på 2,3 MW, ble ferdigstilt i 2010.

De fem turbinene i Mehuken 1 har hatt driftsproblemer blant annet på grunn av mye turbulens og utfordrerne vindhastigheter i deler av vindparken. Ved å skifte ut turbinene i Mehuken 1 øker man energiproduksjonen i anlegget og reduserer driftskostnadene.

Østfold Energi og Vardar eier 50 % hver av Kvalheim Kraft.