Kjøper DONGs aksjer i Zephyr

Østfold Energi, Vardar og Energiselskapet Buskerud har i dag kjøpt DONG Energy sine aksjer i vindkraftutviklingsselskapet Zephyr. Østfold Energi eier etter transaksjonen 50 % av Zephyr, mens Vardar og EB eier 25 % hver.

Avklaringen på eiersiden vil gi Zephyr gode rammer for å videreutvikle en betydelig portefølje av store prosjekter med konsesjon og avklart nettløsning, uttaler Zephyrs styreleder Kristin Ankile. Samtidig takker hun DONG Energy for deres bidrag til det gode samarbeidet eierne i Zephyr har hatt siden stiftelsen av selskapet i 2006.

Zephyr arbeider aktivt med å utvikle vindkraftprosjekter i Sør- og Midt-Norge. Selskapet har prosjekter i fylkene Sogn og Fjordane, Rogaland, Nordland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Zephyrs prosjektportefølje består i dag av 278 MW med endelig konsesjon. Ytterligere 369 MW har konsesjon fra NVE, men er påanket og ligger til behandling i OED.

Zephyr har også en avtale med Kvalheim Kraft DA om daglig drift av selskapet. I praksis betyr dette at Zephyr stiller med daglig leder og driftsleder for Kvalheim Kraft. Kvalheim Kraft eier Mehuken vindpark i Sogn og Fjordane.