Iskastvarsel Kvitfjell Raudfjell

I vinterhalvåret vil det være perioder hvor det dannes is eller ligger snø på vindturbinene. Da er det en risiko for at is/snø faller ned eller kastes av. Overhold sikkerhetssonen på 250 meter som er oppgitt på skilt i vindkraftverket.

Det er flere værforhold som kan forårsake nedfall og kast av is og snø fra vindturbiner. Situasjoner som kan medføre fare for iskast eller is-/snøfall kan skyldes at is bygger seg opp på turbinbladene, at det legger seg våt snø på blad, tårn eller turbinhuset eller at det dannes istapper på grunn av underkjølt regn på turbinen. I vinterhalvåret er det alltid en risiko for fallende is/snø fra turbinhuset og vi anbefaler derfor å unngå ferdsel i umiddelbar nærhet til turbinene.

Varselet under er basert på metorologiske data og angir sannsynligheten for at det bygger seg opp is på turbinene. Varselet oppdateres automatisk 4 ganger i døgnet og er en prognose. Det kan derfor ikke brukes som en entydig indikator på at det ikke er risiko for ising. Varselet er ment som et tillegg til skiltinformasjon for å kunne vurdere egen risiko.

Sannsynlighet for iskast

Grønn – Lav risiko for ising
Gul og oransj – Middels risiko for ising.
Rød – Høy risiko for sky-ising.

Faktorer som kan påvirke risikoen for å oppleve iskast/isfall:

  • Faren øker med nærhet til turbinene.
  • Vær spesielt oppmerksom ved oppstart av turbiner etter at de har stått i ro.
  • Sjekk værvarselet. Det er størst risiko for ising ved lavt skydekke, når det er eller nettopp har vært tåke eller nedbør og ved temperaturer rundt 0 grader.
  • Se om du kan se is eller snø på bladene eller andre deler av turbinen. Det kan også ligge is på selve tårnet eller henge istapper fra toppen av tårnet.
  • Opphold deg aldri rett under turbinen – spis matpakka et annet sted.

Kjeller Vindteknikk har gjennomført en risikoanalyse av sky-isingsforholdene i Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk.

Kartene under viser det automatiske varselet for sky-ising som fremgår av tabellen over, men hensyntar dominerende vindretning i varslingen av sannsynlig risiko for ising. Dersom kartene ikke viser vindrosene, er prognosen “grønn” ihht varslingen over.

Iskastvarsel 0-12 timer frem i tid
Iskastvarsel 12-24 timer frem i tid
Iskastvarsel 24-36 timer frem i tid
Iskastvarsel 36-48 timer frem i tid