Iskastvarsel Kvitfjell Raudfjell

I vinterhalvåret vil det kunne være perioder hvor det vil dannes is på vindturbinene. Da er det en risiko for at isen faller ned eller kastes av. Kjeller Vindteknikk har gjennomført en risikoanalyse av isingsforholdene i Kvitfjell Raudfjell vindkraftverk. Det er størst sannsynlighet for at det dannes is og faller ned is med vind fra sørvest. Iskastvarslet under oppdateres automatisk fire ganger i døgnet.

Sannsynlighet for iskast

Grønn – ingen risiko for ising
Gul og oransj – lav/middels risiko for ising. Følg ferdselsrådene under.
Rød – høy risiko for ising. Unngå ferdsel nær turbinene.

Iskastvarsel 0-12 timer frem i tid
Iskastvarsel 12-24 timer frem i tid
Iskastvarsel 24-36 timer frem i tid
Iskastvarsel 36-48 timer frem i tid

Ferdselsråd i perioder med risiko for ising/iskast