Iskastvarsel Guleslettene vindkraftverk

I vinterhalvåret vil det kunne være perioder hvor det vil dannes is på vindturbinene. Da er det en risiko for at isen faller ned eller kastes av. Det er flere værforhold som kan forårsake nedfall og kast av is og snø fra vindturbiner. Situasjoner som kan medføre fare for iskast eller isfall skyldes enten sky-ising og/eller snø-ising.

Isingsprognosen under varsler perioder hvor det er fare for is som bygger seg opp på turbinbladet og er basert på lokale meteorologiske prognoser og vær – altså sky-ising. Under bestemte forhold kan imidlertid også våt snø legge seg på vindturbinene, både på blad, tårn og turbinhuset.  Situasjoner med våt snø kan inntreffe ved temperaturer rundt null grader. Dersom det i tiden etterpå blir kaldere kan den våte snøen fryse til og kan falle av i større biter. Snø kan også legge seg på taket av turbinhuset og istapper kan dannes på turbinhuset og utgjøre en fare i den umiddelbare nærhet av turbintårnet. Slike tilfelle av snø-ising er pr. i dag IKKE omfattet av isingsprognosene som fremgår av det automatisk oppdaterte varselet under.

Sannsynlighet for iskast

Varselet oppdateres automatisk 4 ganger i døgnet
Grønn – Ingen risiko for sky-ising
Gul/oransj – Middels risiko for sky-ising
Rød – høy risiko for sky-ising

Det kan altså være risiko for iskast selv om iskastvarselet viser grønt. Ved ferdsel innenfor den anbefalte sikkerhetssonen på 250 m, må man alltid være oppmerksom på værforhold og risikofaktorer og gjøre en vurdering om det er nødvendig å ferdes nær turbinene.

Viktige faktorer:

  • Faren øker med nærhet til turbinene.
  • Vær spesielt oppmerksom ved oppstart av turbiner etter at de har stått i ro.
  • Sjekk værvarselet. Det er størst risiko for ising ved lavt skydekke, når det er eller nettopp har vært tåke eller nedbør og ved temperaturer rundt 0 grader.
  • Se om du kan se is eller snø på bladene eller andre deler av turbinen. Det kan også ligge is på selve tårnet eller henge istapper fra toppen av tårnet.
  • Dersom du skal gå nær en turbin, gå alltid med vinden i ryggen.
  • Opphold deg aldri rett under turbinen – spis matpakka et annet sted.

Isingsvarselet er delt i tre områder siden Guleslettene vindkraftverk dekker et stort geografisk område hvor værforholdene kan variere ganske mye. De høyeste turbinene i de tre områdene er:

  • Vest:  T38 603 moh ved Grønegga
  • Midt: T24 694 moh ved Slettevarden
  • Øst: T1 584 moh ovenfor Kupevatnet