Iskastvarsel Guleslettene vindkraftverk

I vinterhalvåret vil det kunne være perioder hvor det vil dannes is på vindturbinene. Da er det en risiko for at isen faller ned eller kastes av. Det er størst sannsynlighet for at det dannes is og faller ned is med vind fra sør og sørøst. Iskastvarslet under oppdateres automatisk fire ganger i døgnet.

Sannsynlighet for iskast

Grønn – ingen risiko for ising
Gul og oransj – lav/middels risiko for ising. Følg ferdselsrådene under.
Rød – høy risiko for ising. Unngå ferdsel nær turbinene.

Isingsvarselet er delt i tre områder siden Guleslettene vindkraftverk dekker et stort geografisk område hvor værforholdene kan variere ganske mye. De høyeste turbinene i de tre områdene er:

  • Vest:  T38 603 moh ved Grønegga
  • Midt: T24 694 moh ved Slettevarden
  • Øst: T1 584 moh ovenfor Kupevatnet

Ferdselsråd i perioder med risiko for ising/iskast