Internasjonal prestisjepris til Tellenes vindpark

Tellenes vindpark i Soknedal og Lund er kåret til Europas beste landbaserte vindkraftprosjekt i 2016 av analyseselskapet Infrastructure Journal Global.

Daglig leder Olav Rommetveit i utbyggingsselskapet Zephyr AS mottok prisen i London nylig. Seansen fant sted med ca. 500 gjester til stede i den ærverdige Guildhall-bygningen. Zephyr mottok prisen sammen med representanter fra BlackRock, verdens største kapitalforvalter, og fra Google, selskapet som kjøper kraften fra vindparken de neste 12 årene.

Finansieringsstruktur

Vindparken blir Norges største vindpark når den åpner senere i år med en estimert årlig produksjon som tilsvarer strømforbruket til 28.000 eneboliger. Prosjektet har høstet mye internasjonal interesse etter at investeringsbeslutningen ble tatt i fjor sommer, især da Google kom på banen. Blant annet ble det kåret til en av verdens ti mest betydningsfulle fornybarprosjekter i 2016 av bransjenettstedet Inspiratia. At det ikke bare er et betydningsfullt prosjekt i miljøsammenheng, men også et komplekst prosjekt på finansierings- og leverandørsiden, underbygges av den høythengende prisen fra IJGlobal.

– Infrastructure Journal Global følger alle større transaksjoner og prosjekter, og dette er en pris som først og fremst henger sammen med kompleksiteten på prosjektet og hvordan det hele er «skrudd sammen» for å finansiere et prosjekt av denne størrelsen. Det går med andre ord litt på hvordan man har klart å koble sammen riktig bankklubb med investorer og med utviklere og leverandører. Og for oss i Zephyr er det en fin annerkjennelse for det arbeidet vi har lagt ned gjennom flere år. Det viser at vi har god kompetanse på å tilrettelegge vindkraftprosjekter for et sultent internasjonalt investor-marked, sier Rommetveit.

47-åringen legger ikke skjul på at han synes oppmerksomheten er hyggelig, og fortjent. For det har vært en lang vei frem til festtaler og smekkfull gallamiddag i London. De magre tidene har vært lange, før belønningen kom.

Statoil hadde jobbet med vindparken i Tellenes i ti år før Zephyr kom på banen i 2010. Først i mars 2014 kom konsesjonen som gjorde at man kunne gå videre med detaljplanene for en storstilt vindkraftutbygging og få på plass avtaler med investorer. Utløsende for hele utbyggingen var at Google slo til på en flerårig kraftkjøpsavtale, med opprinnelsesgarantier for norsk vindkraft for deler av strømbehovet ved sine europeiske datasentre.

– Det kreves veldig langsiktig jobbing i fornybar-bransjen. Det er ingen raske investeringer, og ikke alle prosjekter blir realisert. Derfor er vi også takknemlig for at eierne våre, Østfold Energi, Vardar og Glitre Energi har støttet oss i tykt og tynt. Nå kan de også se tilbake på en økonomisk suksess, sier han.

Snart 20 turbiner på plass

Siden det omfattende byggeprosjektet ble påbegynt i juli i fjor har man rukket å anlegge 35 kilometer med tilførselsvei, bygget to transformatorstasjoner og lagt fundamentet for alle 50 vindturbiner som skal på plass. Foreløpig er nitten av turbinene ferdigmontert. Går alt etter planen er alle turbinene oppe og går i løpet av høsten.

En stor utfordring i prosjektfasen er ironisk nok vind.

– Å løfte på plass vingene krever store mobilkraner, men de kan ikke foreta visse løft når det er mer vind enn 6 meter i sekundet. Det skaper en del utfordringer på fjelltoppene der oppe, ettersom det er en grunn til at vi har bygd vindpark akkurat her. Det er et av områdene med best vindforhold i hele Europa, sier han og smiler.

Rommetveit & Co. har et stramt tidsskjema, men er godt fornøyd med progresjonen, og han berømmer samarbeidet med både leverandørene, kommunene og grunneierne.

– Det er alltid viktig å spille på lag med nærmiljøet til vindparkene, og i dette tilfellet har samarbeidet vært veldig godt. Vindkraftutbyggingen har også bidratt til en del jobb for lokale og regionale leverandører, noe vi alltid ser som en fordel, sier han.