Holmafjellet konsesjonssøkt

Zephyr har søkt om konsesjon for å bygge og drive Holmafjellet vindkraftverk i Rogaland. Det planlagte vindkraftverket vil få 26 vindturbiner og kunne produsere 275 GWh som tilsvarer forbruket i 13 750 eneboliger.

Holmafjellet ligger i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Prosjektet ble meldt til NVE i april 2008 og ble sendt på høring samme år. Sommeren 2009 mottok Zephyr utredningsprogram fra NVE. Utredningsprogrammet dannet grunnlaget for konsekvensutredningene som nå er gjennomført.

NVE har gjort en prioritering av behandlingsrekkefølgen av prosjekter i Sør-Rogaland. Konsesjonssøknaden for Holmafjellet vil bli tatt til behandling etter 2014.