Historie – Tellenes

Tellenes vindkraftverk ble meldt til NVE i 2005 av Norsk Hydro ASA og konsesjonssøkt våren 2006. Zephyr kjøpte prosjektet av Hydro/Statoil i august 2010. I desember 2010 sendte Zephyr en oppdatert konsesjonssøknad hvor det ble søkt om opptil 200 MW. I 2006 søkte samtidig Norsk Vind Energi AS om å få bygge Helleheia vindkraftverk med 60 MW og planområdet var overlappende med deler av Tellenes Vindkraftverk. Zephyr og Norsk Vind Energi inngikk et samarbeid og stiftet selskapet Tellenes Vindpark DA som eide begge prosjektene.

NVE ga konsesjon til Tellenes vindkraftverk 5. november 2012. Vedtaket ble påklaget og Olje- og energidepartementet ga endelig konsesjon til prosjektet 27. mars 2014. Zephyr jobbet aktivt med å få solgt vindkraftverket til investorer som kunne realisere prosjektet. En viktig brikke i dette, var kraftkjøpsavtalen med Google over en periode på 12 år (en såkalt PPA avtale– power purchase agreement). Dette er den første PPA-avtalen Google inngikk i Norge.