Historie Guleslettene

Konsesjonsprosess

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2007 og søkt om konsesjon i august 2011. I oktober 2014 fikk selskapet konsesjon fra NVE. Konsesjonen ble påklaget, men OED stadfestet konsesjonen 11. November 2015. Miljø, Transport og Anleggsplan (MTA), samt detaljplan for vindparken ble godkjent av NVE den 24. Juni 2018.

Eierskap

I januar 2008 stiftet Zephyr og Elkem Fornybar Energi et felles eid selskap som skal stå for utvikling, bygging, drift og eierskap av vindkraftanlegget på Guleslettene i Bremanger og Flora kommune i Sogn og Fjordane. Senere gikk Elkem Fornybar Energi inn i NGK AS. I 2016 overtok Zephyr alle aksjene i prosjektselskapet Guleslettene vindkraft AS. Den 27. Juni 2018 tok BlackRock Inc. over eierskapet i selskapet, og prosjektet er nå under bygging mot en ferdigstillelse i 2020.