Første rettskraftige konsesjon for Zephyr

Olje- og energidepartementet (OED) har avslått klagen på Zephyrs konsesjon for Remmafjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag. Dermed har Zephyr fått sin første rettskraftige konsesjon.

Mandag 26. august offentliggjorde OED en storsatsing på vindkraft i Trøndelag med gi tilllatelse for å bygge ut totalt åtte vindkraftverk i fylket. Blant disse prosjektene er Remmafjellet vindkraftverk på 130 MW, som er et 100 % egenutviklet prosjekt av Zephyr. Etter at Zephyr fikk konsesjon i juni 2012, ble avgjørelsen klaget inn for OED. Men nå har altså OED opprettholdt avgjørelsen om å bygge ut Remmafjellet, noe prosjektleder Arild Fjeldahl er fornøyd med.

– Det er veldig tilfredsstillende at vi har fått rettskraftig konsesjon. Det var som forventet og i tråd med NVEs vedtak fra i fjor, sier Fjeldahl.

Samtidig er det avgjørende for prosjektets økonomi at utbyggingen er ferdig innen utgangen av 2020, slik at vindkraftverket kan nyttiggjøre seg av el-sertifikatene.

– For at dette skal kunne realiseres er det helt avgjørende at Statnett ferdigstiller kraftledningen mellom Storheia-Snillfjord-Trollheim innen første kvartal 2019, som de når har fått konsesjon på. Dette forutsetter igjen at Statnett gjør de nødvendige prioriteringer, sier Fjeldahl.

Det ble samtidig klart at Zephyr ikke får konsesjon for å bygge ut Geitfjellet, som SAE Vind har fått konsesjon for å bygge ut.

Remmafjellet. Foto: ukjent

12 – 14 000 husstander

Zephyr-prosjektet på Remmafjellet har en effekt på 130 MW og vil kunne produsere 320-370 GWh, noe som tilsvarer el-forbruket til ca. 12-14 000 husstander.

Zephyr AS, som ble etablert i 2006, har vært i en prosjektutviklingsfase og har søkt konsesjoner for en rekke vindkraftverk de siste årene. Etter syv har altså selskapet fått sin første rettskraftige konsesjon.