Første møte i samrådsforum avholdt

31. august ble det første møtet i samrådsforum for Innvordfjellet vindkraftverk avholdt på Zanzibar Inn på Lauvsnes i Flatanger kommune.

På møtet deltok representanter for både Flatanger og Namdalseid kommuner samt representanter fra en rekke lag og organisasjoner. Hensikten med møtet var å få til dialog mellom lokalsamfunnet og Zephyr for å kunne drøfte saker som lokalbefolkningen er opptatt av knyttet til vindkraftplanene.