Dokumenter – Haram

Endringssøknad MTA

Konsesjon fra NVE med kart over konsesjonsgitt løsning for vindkraftverket og nettilknytningen

MTA/detaljplan med alle vedlegg

Høringsbrev fra NVE

Svar fra Harams Kraft på høringsuttalelsene

Oppdaterte detaljkart med beskrivelse

Beregninger fra Kjeller Vinteknikk og Andre dokumenter

OED – vurdering av vedtakene i saken om Haram