Daglig leder Zephyr Sverige

Vi etablerer oss i Sverige og søker daglig leder

For å styrke selskapet for videre vekst skal det etableres et vindkratftselskap i Sverige. Landet har et stort og spennende marked innen vindkraft, et marked som Zephyr ønsker å ta del i. Nå skal det ansettes en daglig leder som vil få ansvar for å bygge opp selskapet og posisjonere seg i det svenske markedet.

Stillingen er nyopprettet og er svært sentral for at Zephyr skal nå sine målsetninger om fortsatt vekst innen landbasert vindkraft. Rett kandidat til stillingen har et ønske om å bidra i omstillingen mot det grønne skiftet, identifiserer seg med selskapets verdier og visjon og har motivasjon og sterk interesse for å etablere, bygge opp og utvikle et selskap som står for en viktig satsning for Zephyr.

I hovedsak vil selskapet bygges gjennom oppstart og utvikling av nye vindkraftprosjekter (Greenfieldprosjekter), eller gjennom oppkjøp og videreutvikling av prosjekter som allerede er igangsatt. Stillingen vil være meget selvstendig, med stor påvirkningsmulighet, og rapportere til styret i Zephyr Sverige. Selskapets hovedsatsingsområde vil være i hele Sverige, men av praktiske grunner kan det være hensiktsmessig med lokalisering i Syd- eller Vest-Sverige, og gjerne i Göteborg eller Karlstad. Lokaliseringen vil være fleksibel og det må påregnes mye reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å etablere, bygge opp og drive Zephyr AB
 • Ansette de riktige medarbeiderne og bygge opp en organisasjon i Sverige
 • Være aktivt ute i møter med grunneiere og kommuner for å etablere relasjoner
 • Inngå grunneieravtaler og selge ideen om et vindkraftverk inn hos beslutningstakere i kommune og lokalsamfunnet for øvrig
 • Ivareta og videreutvikle eiers høye ambisjoner innen samfunnsansvar og god tilrettelegging og verdiskapning for lokalsamfunnet
 • Utvikle prosjekter med et bevisst forhold til hvordan prosjektene gjøres verdifulle
 • Bygge opp og ivareta Zephyr sitt omdømme i Sverige som en ansvarlig og pålitelig utvikler av vindkraftprosjekter
 • Delta i nasjonale organisasjoner og fora for vindkraft i Sverige

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra og interesse for kraftbransjen
 • God økonomisk og teknisk forståelse
 • Erfaring fra vindkraft eller arbeid med infrastrukturprosjekter
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra ledelse og drift av kraftanlegg eller vindpark er ønskelig, men ikke et krav
 • Interesse for klima, fornybar energi og det grønne skiftet
 • Kunnskap om lokalmiljøer og kommunale prosesser

Personlige egenskaper

 • God til å etablere tillitsfulle relasjoner og til å komme i kontakt med mennesker
 • God til å kommunisere, involvere og motivere
 • Forretningsorientert
 • Strukturert, ryddig, etterrettelig og vant til å dokumentere
 • God helhetsforståelse og godt overblikk
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig og proaktiv arbeidsform
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr en meget selvstendig stilling med stor påvirkningsmulighet og en unik mulighet til å bygge opp et selskap innen vindkraft og fornybar energi. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i rekrutteringsselskapet Garuda, Ole Christian Stubberud på tlf. 415 69 331.

Søk på stillingen via Webcruiter.

Søknadsfrist: 20. april 2020