Bremangerlandet vindpark AS stiftet

Det hersket optimisme og god stemning da vindkraftselskapet Bremangerlandet Vindpark AS ble stiftet torsdag. Selskapet har som hovedmål å utnytte de svært gode vindressursene ved å bygge et vindkraftanlegg på Bremangerlandet.

Bak det nye selskapet står de to vindkraftselskapene Vestavind Kraft AS og Zephyr AS. Bremangerlandet Vindpark etablerer seg på Sandane i Sogn og Fjordane.

Vestavind Kraft og Zephyr har i lengre tid arbeidet med utviklingen av vindparken på Bremangerlandet. Forhåndsmeldingen ble sendt i juni 2006, og arbeidet med å informere lokalbefolkningen og å inngå avtaler med grunneiere har pågått i høst og vinter.

Det er gode naturgitte forutsetninger for en vindpark på Bremangerlandet med sterk gjennomsnittsvind og egnet topografi. Vindparken er beregnet til å få en installasjon på 160 MW og vil produsere om lag 500 GWh strøm. Dette tilsvarer strømforbruket til 25 000 husstander.

Vestavind Kraft er etablert av de sju selskapene BKK AS, Haugaland Kraft AS, Sognekraft AS, Sogn og Fjordane Energi AS, Sunnfjord Energi AS, Sunnhordland Kraftlag AS og Tafjord Kraft AS. Zephyr eies av selskapene Vardar AS, Østfold Energi AS og danske DONG Energy A/S. Zephyr har som formål å utvikle, bygge, eie og drifte vindkraftanlegg i Sør- og Midt-Norge.

Vardar og Østfold Energi eier vindparken på Mehuken i Vågsøy kommune. Mehuken er den eneste vindparken i Sogn og Fjordane og har vært i drift siden 2001. Sogn og Fjordane Energi har i denne perioden hatt driftsansvaret for vindturbinene.

– Samarbeidet på Mehuken har fungert veldig bra, så vi har et godt grunnlag for å utvikle vindparken på Bremangerlandet sammen, sier Johannes Rauboti som er styreleder i Zephyr.

Valgte sitt første styre

Styret i det nye selskapet består etter den konstituerende generalforsamlingen av Olav Rommetveit fra Zephyr (styreleder) og Håkon Sandvik fra Vestavind Kraft. Daglig leder for Bremangerlandet Vindpark er Arnar Kvernevik.