Bildegalleri – Innvordfjellet

Visualiseringer

I visualiseringene er det brukt 3,6 MW turbiner med en navhøyde på 90 meter og med en rotordiameter på 107 meter. Datamodeller av møllene er plassert i henhold til layout i en 3D modell av terrenget, og dette blir brukt som grunnlag når fotomontasjene blir utarbeidet i Photoshop. Bildene er tatt med med normal brennvidde. Noen av bildene er satt sammen til panoramaserier. Alle bildene er gjengitt med samme målestokk,dette innebærer at turbinenes størrelse i bildene følger av avstanden fra fotostandpunktet. Bildene blir dermed sammenlignbare i forhold til synlighet.

Standpunkt 10. Visualisering fra Bjørøya mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 588593, 7162159 (WGS 84, UTM sone 32. Bildet er tatt mot øst. Foto: Ole Martin Dahle. Visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 11. Visualisering fra Villa mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 581701, 7158905 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot øst. Foto:Ole Martin Dahle. Visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 13. Visualisering mot Innvordvatnet og Middagsfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 596199,7160715 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot nord.
Standpunkt 1. Visualisering fra Statland mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 603838, 7161632 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot nordvest. Foto og visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 2. Visualisering fra Aunetmot Moafjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 599270, 7158441 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot vest. Foto og visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 3. Visualisering fra Hamn mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 598736, 7161632 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot vest. Foto og visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 4. Visualisering fra Utvorda skole mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 595324, 7163618 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot sørøst. Foto og visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 5. Visualisering fra Utvorda mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 598736, 7161632 (WGS 84, UTM sone 32. Bildet er tatt mot sørøst. Foto og visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 6. Visualisering mot Frøsendalsfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 593290,7160504 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot øst. Foto: Ole Martin Dahle. Visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 7. Visualisering fra Sitter mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 595157, 7157233 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot nordøst. Foto og visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 8. Visualisering fra Lauvsnes samfunnshus mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 591932, 7153947 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot nordøst. Foto: Ole Martin Dahle. Visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll
Standpunkt 9. Visualisering fra Lauvøya kirke mot Innvordfjellet. Koordinater for fotostandpunkt: 590370, 7155484 (WGS 84, UTM sone 32). Bildet er tatt mot øst. Foto: Ole Martin Dahle. Visualisering: Borghild Hårstad, Rambøll