Bildegalleri – Guleslettene

Visualiseringer fra konsesjonssøknad

Guleslettene vindkraftverk sett fra Sørbotnen mot øst. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 15:17. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 288385, 6850151 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste vindturbin er 3,0 km. Brennvidde tilsvarende 46 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Nordbotnen mot sørøst. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 15:17. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 288385, 6850151 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 4,2 km. Brennvidde tilsvarende 46 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Ytrehus mot sørvest. Fotografi tatt: 15.06.2011 kl. 18:18. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 299269, 6850695 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste vindturbin
er 5,9 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Slettevarden mot nordvest. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 17:50. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 294609, 6843598 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 0,2 km. Brennvidde tilsvarende 44 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Slettevarden mot nord. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 17:50. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 294609, 6843598 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 0,2 km. Brennvidde tilsvarende 45 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Haukånipa mot nordvest. Fotografi tatt: 13.06.2011 kl. 13:00. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 300036, 6840626 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste
vindturbin er 6,1km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Brandsøyåsen mot nord. Fotografi tatt: 15.06.2011 kl. 19:37. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder, Koordinater for fotostandpunkt: 293224, 6836292 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til
nærmeste vindturbin er 6,9 km. Brennvidde tilsvarende 81 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø sentrum mot nord. Fotografi tatt: 13.06.2011 kl. 10:00. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 289395, 6836080 (WGS 84, UTM sone 32).
Avstand til nærmeste vindturbin er 8,5 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Storåsen ved Florø, sett mot nord. Fotografi tatt: 10.06.2009 kl. 21:11. Bildet er satt sammen til et panorama av to enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 289160, 6835367 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til
nærmeste vindturbin er 9,4 km. Brennvidde tilsvarende 46 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto og visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra båt i skipsleia, sett mot øst. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Fotografi tatt: 16.06.2011 kl. 15:50. Koordinater for fotostandpunkt: 281669, 6841267 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til
nærmeste vindturbin er 9,6 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco.
Guleslettene vindkraftverk sett fra Kvalvåg mot sørøst. Fotografi tatt: 16.06.2011 kl. 15:20. Bildet er satt sammen til et panorama av tre enkeltbilder. Koordinater for fotostandpunkt: 282670, 6855080 (WGS 84, UTM sone 32). Avstand til nærmeste vindturbin
er 9,2 km. Brennvidde tilsvarende 80 mm (for 35 mm filmformat). Turbintype: 3 MW vindturbin med navhøyde på 80 meter og rotordiameter på 90 meter. Total høyde fra bakkenivå til vingespiss: 125 meter. Foto: GVAS. Visualisering: Sweco.