Avholdt høringsmøter om vindkraftverket på Kyrkjestein

7. og 8. desember gjennomførte Zephyr sammen med NVE høringsmøter for det planlagte vindkraftverket på Kyrkjestein.

Siden Kyrkjestein ligger i to kommuner, ble det avholdt høringsmøter i begge kommunene. På tirsdag ble det først avholdt møte med Naustdal kommune og deretter et åpent felles folkemøte der 23 personer deltok. På onsdag ble det arrangert møte med Flora kommune.

Meldingen vi sendte NVE høsten 2009 er nå sendt til en rekke instanser og med høringsfrist 15. februar 2011. Som en del av prosessen etableres det et samrådsforum for å få frem et best mulig grunnlag i kommunen med hensyn til hva som bør utredes nærmere som del av grunnlaget i en konsesjonssøknad.

Når det gjelder den videre prosessen med konsesjonssøknad for Kyrkjestein ønsker Zephyr å måle vinden ett år til på grunn av at de foreløpige vinddataene er usikre og noe svake. Det betyr at en eventuell konsesjonssøknad ikke vil bli sendt til NVE før i 2012.