Åpnet Norges største vindpark

Dagens åpning av Tellenes Vindpark representerer en viktig milepæl i det grønne skiftet. Vindparken i Rogaland er estimert å gi en årlig produksjon som tilsvarer energiforbruket til 27.500 eneboliger.

Tellenes er det grønne skiftet i praksis. 550 GWh ren kraft erstatter årlig kullkraftutslipp på 550.000 tonn. Dette er et tall som teller også i det norske regnskapet. At Google, som skal drive sin datasenter-virksomhet med fornybar energi, har valgt Tellenes som leverandør, viser at vindkraftbransjen er en næring i vekst.

– Det har vært en veldig lang og kronglete vei frem til mål. Allerede i 2005 meldte Hydro sin interesse for å bygge vindpark i heiområdet ved ilmenittgruven på Tellenes i Rogaland. Siden overtok Statoil planene, før vi overtok stafettpinnen i 2010. For vår del har det vært en syv år lang reise med en del motbakker – og noen store oppturer. Heldigvis har vi hatt eiere som har evnet å tenke langsiktig. Det har betalt seg nå. Den første oppturen kom i 2014, da olje- og energidepartementet ga endelig konsesjon til å bygge ut vindparken. Men først da Google kom på banen og ville kjøpe kraften i tolv år ble det avgjørende for at BlackRock, verdens største kapitalforvalter, kom på banen og besluttet å sette spaden i jorden, forteller Olav Rommetveit, daglig leder i utbyggingsselskapet Zephyr med base i Sarpsborg i Østfold. Selskapet fikk jobben av BlackRock og Google med å bygge vindparken.

Det tok langt tid før første spadetak, men når det først var gjort gikk det fort i de bratte svingene. På 14 måneder har Zephyr og underleverandørene bygget Norges største vindpark.
– Det hadde vi ikke klart uten dyktige underleverandører, understreker Rommetveit.
– Vi har i stor utstrekning forsøkt å bruke lokale leverandører. Dette gjelder alt fra camping og overnatting til transport og entreprenørtjenester, forteller 47-åringen.

Overtar etter Smøla Vindpark som Norges største – for en liten stund

Totalt er det reist 50 vindturbiner spredt over et areal på 15 km2 som strekker seg gjennom heiområdet ved ilmenittgruvene i kommunene Sokndal og Lund. Med en samlet effekt på 160 MW har vindparken har overtatt tronen som Norges største fra Smøla Vindpark (150 MW).

Den tittelen er på lånt tid, da Statkraft for tiden utvikler en ny klynge på seks vindparker på Fosen i Sør-Trøndelag. Vindparkene vil ha en samlet effekt på 1000 MW når de står ferdig i 2020. Dette er Europas største landbaserte vindkraftprosjekt.

– Utbyggingene viser at vi i Norge ligger helt i tet i Europa og at vi har kompetansemiljøer som norske og utenlandske investorer velger å satse på langsiktig. Norge er et kraftsentrum i Europa, ikke bare lenger innen vannkraft, men også innen vind, sier Rommetveit.

– Det er viktig å huske på at det ikke er noe motsetningsforhold mellom vannkraft og vindkraft. I det grønne skiftet spiller begge deler en viktig rolle, sammen med andre fornybare energikilder som solenergi, påpeker Rommetveit.