Zephyr har fått sin første konsesjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Zephyr konsesjon for Remmafjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag. Dermed har Zephyr fått sin første konsesjon.

I juni offentliggjorde NVE konsesjoner til fire vindkraftverk i Snillfjord og Frøya kommuner med en installert effekt på totalt 510 MW.

Zephyr-prosjektet på Remmafjellet har en effekt på 130 MW og vil kunne produsere 320-370 GWh, noe som tilsvarer el-forbruket til ca. 12-14 000 husstander. NVE ga også Zephyr konsesjon til å bygge og drive en 132 kV kraftledning fra vindkraftverket til Snillfjord transformatorstasjon.

I konklusjonen legger NVE vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at infrastrukturkostnadene vil være relativt små. De påpeker også at Remmafjellet vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til EUs fornybardirektiv.

NVE ga også konsesjon til Svarthammaren/Pållifjellet vindkraftverk, Frøya vindkraftverk og Geitfjellet vindkraftverk til andre aktører. NVE har også gitt Statnett SF konsesjon til å bygge en ca. 134 km lang 420 kV kraftledning fra Storheia til Trollheim.

Zephyr AS, som ble etablert i 2006, har vært i en prosjektutviklingsfase og har søkt konsesjoner for en rekke vindkraftverk de siste årene.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail
  • Print Friendly

Foto: ukjent

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825

 

 

Del/ Share: