Våre Prosjekter

Tellenes

Sokndal og Lund kommuner

Antall Vindturbiner

stk
Ytelse

MW
Årlig produksjon

GWh
Konsesjon gitt

mars 2014
Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig
Guleslettene

Bremanger og Flora kommuner

Sogn og Fjordane
Antall Vindturbiner

stk
Ytelse

MW
Årlig produksjon

GWh
Konsesjon gitt

oktober 2014
Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig
Dalsbotnfjellet

Gulen kommune

Sogn og Fjordane
Antall Vindturbiner

stk
Ytelse

MW
Årlig produksjon

GWh

Konsesjon under behandling hos OED 

september 2018
Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig
Innvordfjellet

Flatanger og Namdalseid kommuner

Nord-Trøndelag
Antall Vindturbiner

stk
Ytelse

MW
Årlig produksjon

GWh
Konsesjon gitt

desember 2014
Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig
Haram

Haram kommune

Møre og Romsdal
Antall Vindturbiner

stk
Ytelse

MW
Årlig produksjon ca.

Gwh
Konsesjon gitt

April 2018
Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig