Våre Prosjekter

Tellenes

Sokndal og Lund kommuner

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Konsesjon gitt

mars 2014

Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig

Guleslettene

Bremanger og Flora kommuner

Sogn og Fjordane

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Konsesjon gitt

oktober 2014

Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig

Dalsbotnfjellet

Gulen kommune

Sogn og Fjordane

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Konsesjon gitt

september 2013

Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig

Innvordfjellet

Flatanger og Namdalseid kommuner

Nord-Trøndelag

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Konsesjon gitt

desember 2014

Tilsvarer forbruket i

eneboliger årlig