Vågsvåg

Sogn og Fjordane
Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane

I begynnelsen av oktober 2009 sendte vindkraftselskapet Kvalheim Kraft melding til NVE om Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Bakgrunnen for prosjektet er at grunneierne tok kontakt med Kvalheim Kraft og ba om en vurdering av mulighetene for vindkraft i området. Ved at prosjektet ble meldt høsten 2009 kom det med i vurderingen da fylkesdelplan for vindkraft i Sogn og Fjordane skulle vedtas.

Kvalheim Kraft avholdt grunneiermøte samt åpent folkemøte i juli 2009. Det er inngått avtale med grunneiere, og i juni 2010 ble det satt opp en målemast. Foreløpige produksjonsberegninger er gjort i regi av Kjeller Vindteknikk.

NVE sendte prosjektet ut på høring med høringsfrist 15. februar 2011. Høringsmøte ble avholdt 6. desember 2010 i grendehuset i Vågsvåg.

I forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknaden pågår det for tiden konsekvensutredninger innen ulike områder. Våren 2011 ble det også gjennomført flere samrådsmøter i kommunen samt et folkemøte.

Sommeren 2014 overtok Zephyr prosjektet fra Kvalheim Kraft. 8. oktober 2014 ga NVE konsesjon til vindkraftprosjektet. Prosjektet er for tiden til klagebehandling i OED.

Konsesjon gitt 08.10.2014

Kontaktperson

Hansen, Johnny

Prosjektleder

90714330

jh@zephyr.no

Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane
I begynnelsen av oktober 2009 sendte vindkraftselskapet Kvalheim Kraft melding til NVE om Vågsvåg vindkraftverk i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Bakgrunnen for prosjektet er at grunneierne tok kontakt med Kvalheim Kraft og ba om en vurdering av mulighetene for vindkraft i området. Ved at prosjektet ble meldt høsten 2009 kom det med i vurderingen da fylkesdelplan for vindkraft i Sogn og Fjordane skulle vedtas.
Kvalheim Kraft avholdt grunneiermøte samt åpent folkemøte i juli 2009. Det er inngått avtale med grunneiere, og i juni 2010 ble det satt opp en målemast. Foreløpige produksjonsberegninger er gjort i regi av Kjeller Vindteknikk.

NVE sendte prosjektet ut på høring med høringsfrist 15. februar 2011. Høringsmøte ble avholdt 6. desember 2010 i grendehuset i Vågsvåg.

I forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknaden pågår det for tiden konsekvensutredninger innen ulike områder. Våren 2011 ble det også gjennomført flere samrådsmøter i kommunen samt et folkemøte.

Sommeren 2014 overtok Zephyr prosjektet fra Kvalheim Kraft. 8. oktober 2014 ga NVE konsesjon til vindkraftprosjektet.

Konsesjon gitt 08.10.2014

Kontaktperson

Hansen, Johnny

Prosjektleder

90714330

jh@zephyr.no

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger