To konsesjoner på én dag

08

OKTOBER, 2014

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt konsesjon til to Zephyr-prosjekter: Vågsvåg og Guleslettene vindkraftverk i Sogn og Fjordane.

De to prosjektene, som har en samlet installert effekt på 184 MW, vil kunne produsere 520 GWh, tilsvarende årsforbruket til 26 000 husstander.

Dette er meget gledelig for Zephyr. Siden vi har ventet på konsesjon for disse prosjektene i flere år, er de positive avgjørelsene særdeles kjærkomne, sier daglig leder i Zephyr, Olav Rommetveit.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail
  • Print Friendly

Olav Rommetveit er daglig leder i Zephyr

Foto: Ukjent

Klagefrist

Vedtakene om konsesjoner kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED) innen tre uker.

Dersom NVE’s konsesjoner blir rettskraftige, kan vi starte detaljprosjektering og gjøre prosjektene klare for utbygging. Hvis prosjektene ikke blir påklaget, kan vindparkene stå klare allerede om tre år, sier Rommetveit, som legger til at de aller fleste vindkraftkonsesjoner imidlertid blir klaget inn til OED for ny behandling.

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825

 

 

Del/ Share: