Tellenes

Rogaland

Sokndal og Lund kommuner

Tellenes vindkraftverk fikk endelig konsesjon fra Olje- og Energidepartementet 27. mars. 2014. Zephyr utvikler prosjektet videre med tanke på en investeringsbeslutning.

I arealplanen til begge kommuner er Tellenes definert som landbruks-, natur- og friluftsområde. Planområdene omkranser imidlertid Titania AS sitt gruveanlegg, og er derfor allerede preget av industrialisering. Området ligger i sin helhet innenfor det som fylkeskommunen i Rogaland har klassifisert som ja-område i fylkesdelplan for vindkraft.

Planområdet er delt inn i tre delområder, kalt Tellenes I, II og V. Til sammen har disse en utstrekning på ca. 15 km 2 . Høyeste punkt ligger i Tellenes II-området og er på ca 500 m.o.h. Prosjektet har også en egen anleggskonsesjon for nett-tilknytning og transformatorstasjon i Åna-Sira.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2005 og ble sendt til høring umiddelbart. I oktober 2005 meddelte NVE utredningsprogram. Prosjektet ble konsesjonssøkt og var på offentlig høring våren 2006. Zephyr kjøpte prosjektet av Statoil i august 2010. Les konsesjonssøknaden og fagrapporter på NVEs nettsider.

Zephyr har revidert opprinnelig konsesjonssøknad og oppdatert søknad ble sendt NVE desember 2011.

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

91823444

af@zephyr.no

Sokndal og Lund kommuner

Tellenes vindkraftverk fikk endelig konsesjon fra Olje- og Energidepartementet 27. mars. 2014. Zephyr utvikler prosjektet videre med tanke på en investeringsbeslutning.

I arealplanen til begge kommuner er Tellenes definert som landbruks-, natur- og friluftsområde. Planområdene omkranser imidlertid Titania AS sitt gruveanlegg, og er derfor allerede preget av industrialisering. Området ligger i sin helhet innenfor det som fylkeskommunen i Rogaland har klassifisert som ja-område i fylkesdelplan for vindkraft.

Planområdet er delt inn i tre delområder, kalt Tellenes I, II og V. Til sammen har disse en utstrekning på ca. 15 km 2 . Høyeste punkt ligger i Tellenes II-området og er på ca 500 m.o.h. Prosjektet har også en egen anleggskonsesjon for nett-tilknytning og transformatorstasjon i Åna-Sira.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2005 og ble sendt til høring umiddelbart. I oktober 2005 meddelte NVE utredningsprogram. Prosjektet ble konsesjonssøkt og var på offentlig høring våren 2006. Zephyr kjøpte prosjektet av Statoil i august 2010. Les konsesjonssøknaden og fagrapporter på NVEs nettsider.

Zephyr har revidert opprinnelig konsesjonssøknad og oppdatert søknad ble sendt NVE desember 2011.

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

91823444

af@zephyr.no

Antall Vindturbiner

inntil stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825