Innvordfjellet

Nord-Trøndelag

Flatanger og Namdalseid kommuner

Innvordfjellet vindkraftverk ble meldt til NVE i mars 2007 og konsesjonssøkt 15. mai 2010. Samtidig med søknaden på vindparken ble det sendt en felles nettsøknad for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftanlegg. NVE startet sin behandling av Innvordfjellet og søknad på felles nettløsning med åpne folkemøter i oktober 2010. Høringsfrist ble satt til 26.11.2010.

Innvordfjellet vindkraftverk ligger i Flatanger og Namdalseid kommuner, og hvor ca. 85 % av arealet ligger i Flatanger. Innvordfjellet er i dag lagt ut som landbruks-, natur og friluftsområde i både Flatanger og Namdalseid kommuner.

I september 2007 ble det satt opp to vindmålemaster i planområdet. Den nordligste masten ble tatt ned i september 2009, mens den sørlige masten fremdeles måler vind og andre klimatiske parametre i området.

Zephyr har tegnet avtale med 14 av de 15 grunneierne, noe som gir Zephyr enerett til å planlegge og eventuelt drifte et vindkraftverk i området. I november 2014 gjennomførte NVE sluttbefaring av prosjektet.

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

Flatanger og Namdalseid kommuner

Innvordfjellet vindkraftverk ble meldt til NVE i mars 2007 og konsesjonssøkt 15. mai 2010. Samtidig med søknaden på vindparken ble det sendt en felles nettsøknad for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftanlegg. NVE startet sin behandling av Innvordfjellet og søknad på felles nettløsning med åpne folkemøter i oktober 2010. Høringsfrist ble satt til 26.11.2010.

Innvordfjellet vindkraftverk ligger i Flatanger og Namdalseid kommuner, og hvor ca. 85 % av arealet ligger i Flatanger. Innvordfjellet er i dag lagt ut som landbruks-, natur og friluftsområde i både Flatanger og Namdalseid kommuner.

I september 2007 ble det satt opp to vindmålemaster i planområdet. Den nordligste masten ble tatt ned i september 2009, mens den sørlige masten fremdeles måler vind og andre klimatiske parametre i området.

Zephyr har tegnet avtale med 14 av de 15 grunneierne, noe som gir Zephyr enerett til å planlegge og eventuelt drifte et vindkraftverk i området. I november 2014 gjennomførte NVE sluttbefaring av prosjektet.

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

Antall Vindturbiner

til 35 stk

Ytelse

Mw

Årlig produksjon

Gwh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825