Guleslettene

Sogn og Fjordane

Bremanger og Flora kommuner

I Bremanger kommune er Guleslettene i dag lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde aktuelt for vindkraft. I Flora kommune er området lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde.

I oktober 2007 ble det satt opp tre vindmålemaster i planområdet. Disse kartla vindforholdene i planområdet frem til oktober 2010.

I januar 2008 stiftet Zephyr og Elkem Fornybar Energi et felles eid selskap som skal stå for utvikling, bygging, drift og eierskap av vindkraftanlegget på Guleslettene. Senere gikk Elkem Fornybar Energi inn i NGK AS. Nå eies Guleslettene Vindkraft AS av Zephyr og NGK Utbygging med like eierandeler. Daglig leder i Guleslettene vindkraft AS er Olav Rommetveit.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2007 og søkt om konsesjon i august 2011. I oktober 2014 fikk selskapet konsesjon fra NVE. Konsesjonen er påklaget.

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

Befaring av Guleslettene

Bremanger og Flora kommuner

I Bremanger kommune er Guleslettene i dag lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde aktuelt for vindkraft. I Flora kommune er området lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde.

I oktober 2007 ble det satt opp tre vindmålemaster i planområdet. Disse kartla vindforholdene i planområdet frem til oktober 2010.

I januar 2008 stiftet Zephyr og Elkem Fornybar Energi et felles eid selskap som skal stå for utvikling, bygging, drift og eierskap av vindkraftanlegget på Guleslettene. Senere gikk Elkem Fornybar Energi inn i NGK AS. Nå eies Guleslettene Vindkraft AS av Zephyr og NGK Utbygging med like eierandeler. Daglig leder i Guleslettene vindkraft AS er Olav Rommetveit.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2007 og søkt om konsesjon i august 2011. I oktober 2014 fikk selskapet konsesjon fra NVE. Konsesjonen er påklaget.

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

Befaring av Guleslettene

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825