Dalsbotnfjellet

Sogn og Fjordane

Gulen kommune

I september 2013 tildelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til Zephyr for Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Avgjørelsen ble imidlertid påklaget til Olje- og energidepartementet (OED). I ettertid av NVE’s avgjørelse har Zephyr søkt om en ny konsesjon, for nettilknytning for vindkraftverket. Selve søknaden for vindkraftverket med nettilknytning forberedes for klagebehandling i OED fra våren 2015.

I fylkesdelplanen for vindkraft i Sogn og Fjordane, som ble vedtatt i juni 2011, er området definert med lite konflikt (grønt område). Planområdet, som er på ca 25 kvadratkilometer, ligger rett øst for RV 57, i nærheten av Rutledal og Nordgulen/Tveit/Haveland. Høyeste punkt i området er på 695 moh., mens planområdet generelt ligger mellom 500 og 600 moh.

Prosjektet ble meldt til NVE 15. april 2011, og konsesjonssøknad ble sent i oktober 2011. I september 2013 fikk prosjektet konsesjon fra NVE.

Kontaktperson

Hansen, Johnny

Prosjektleder

90714330

jh@zephyr.no

Gulen kommune

I september 2013 tildelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til Zephyr for Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Avgjørelsen ble imidlertid påklaget til Olje- og energidepartementet (OED). I ettertid av NVE’s avgjørelse har Zephyr søkt om en ny konsesjon, for nettilknytning for vindkraftverket. Selve søknaden for vindkraftverket med nettilknytning forberedes for klagebehandling i OED fra våren 2015.

I fylkesdelplanen for vindkraft i Sogn og Fjordane, som ble vedtatt i juni 2011, er området definert med lite konflikt (grønt område). Planområdet, som er på ca 25 kvadratkilometer, ligger rett øst for RV 57, i nærheten av Rutledal og Nordgulen/Tveit/Haveland. Høyeste punkt i området er på 695 moh., mens planområdet generelt ligger mellom 500 og 600 moh.

Prosjektet ble meldt til NVE 15. april 2011, og konsesjonssøknad ble sent i oktober 2011. I september 2013 fikk prosjektet konsesjon fra NVE.

Kontaktperson

Hansen, Johnny

Prosjektleder

90714330

jh@zephyr.no

Antall Vindturbiner

til 60 stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825