Melder vindkraftverk i Flora og Naustdal kommuner

09

OKTOBER, 2009

KONTAKTPERSON

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail
  • Print Friendly

I begynnelsen av oktober sendte Zephyr melding til NVE om Kyrkjestein vindkraftverk i Flora og Naustdal kommuner i Sogn og Fjordane.

Zephyr melder Kyrkjestein vindkraftverk i Flora og Naustdal kommuner. Zephyr har gjort en helhetlig studie av vindkraftmulighetene i Sogn og Fjordane, og Kyrkjestein viste seg som et område med godt vindkraftpotensiale. Zephyr avholdt grunneiermøte den 23. september, grunneierne var positive og samtykket i at Zephyr kan igangsette vindmålinger i området samt melde prosjektet. Zephyr vil starte grunneierforhandlinger i løpet av høsten. Kjeller Vindteknikk har gjort foreløpige produksjonsberegninger for området, og prosjektet meldes med 41 MW og 107 GWh. Foreløpig anslås det 18 turbiner i det ca 8 km2 store planområdet.

Ved at prosjektet meldes nå, vil det komme med i betraktningen når fylkesdelplan for vindkraft i Sogn og Fjordane skal vedtas. Planarbeidet sluttføres høsten 2009, med påfølgende høring våren 2010 og vedtak juni/ juli 2010. Det forventes at NVE tar sakene til behandling når fylkesdelplanen er endelig vedtatt, samt at 420 kV sentralnettslinje mellom Ørskog og Fardal er meddelt endelig konsesjon.

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825

 

 

Del/ Share: