Mehuken Vindpark

Sogn og Fjordane

MEHUKEN VINDPARK

Zephyr er operatør for Mehuken Vindpark med 25.3 MW installert effekt.

Da Mehuken vindpark åpnet i 2001, var den med sine fem vindturbiner Norges største. Parken har senere blitt utvidet til tretten turbiner med en årsproduksjon på totalt 65 GWh…

Les mer om prosjektet hos Kvalheim kraft

MEHUKEN VINDPARK

Zephyr er operatør for Mehuken Vindpark med 25.3 MW installert effekt.

Da Mehuken vindpark åpnet i 2001, var den med sine fem vindturbiner Norges største. Parken har senere blitt utvidet til tretten turbiner med en årsproduksjon på totalt 65 GWh…

Les mer om prosjektet hos Kvalheim kraft

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825