Guleslettene

Sogn og Fjordane
Bremanger og Flora kommuner

Planområdet for vindkraftprosjektet på Guleslettene ligger i Bremanger og Flora kommune. I oktober 2007 ble det satt opp tre vindmålemaster i planområdet. Disse kartla vindforholdene i planområdet frem til oktober 2010.

I januar 2008 stiftet Zephyr og Elkem Fornybar Energi et felles eid selskap som skal stå for utvikling, bygging, drift og eierskap av vindkraftanlegget på Guleslettene. Senere gikk Elkem Fornybar Energi inn i NGK AS. I 2016 overtok Zephyr alle aksjene i prosjektselskapet Guleslettene vindkraft AS. Daglig leder i Guleslettene vindkraft AS er Olav Rommetveit.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2007 og søkt om konsesjon i august 2011. I oktober 2014 fikk selskapet konsesjon fra NVE. Konsesjonen ble påklaget, men OED stadfestet konsesjonen 11. November 2015.

Konsesjon gitt 11.11.2016

Kontaktperson

Rommetveit, Olav

Administrerende Direktør

Tlf:97663120

or@zephyr.no

Befaring av Guleslettene
Bremanger og Flora kommuner
I Bremanger kommune er Guleslettene i dag lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde aktuelt for vindkraft. I Flora kommune er området lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde.
I oktober 2007 ble det satt opp tre vindmålemaster i planområdet. Disse kartla vindforholdene i planområdet frem til oktober 2010.

I januar 2008 stiftet Zephyr og Elkem Fornybar Energi et felles eid selskap som skal stå for utvikling, bygging, drift og eierskap av vindkraftanlegget på Guleslettene. Senere gikk Elkem Fornybar Energi inn i NGK AS. Nå eies Guleslettene Vindkraft AS av Zephyr og NGK Utbygging med like eierandeler. Daglig leder i Guleslettene vindkraft AS er Olav Rommetveit.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2007 og søkt om konsesjon i august 2011. I oktober 2014 fikk selskapet konsesjon fra NVE. Konsesjonen er påklaget.

Konsesjon gitt 08.10.2014

Kontaktperson

Rommetveit, Olav

Administrerende Direktør

Tlf:97663120

or@zephyr.no

Befaring av Guleslettene

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger