Guleslettene

Sogn og Fjordane

Bremanger og Flora kommuner

Planområdet for vindkraftprosjektet på Guleslettene ligger i Bremanger og Flora kommune. 

I januar 2008 stiftet Zephyr og Elkem Fornybar Energi et felles eid selskap som skal stå for utvikling, bygging, drift og eierskap av vindkraftanlegget på Guleslettene. Senere gikk Elkem Fornybar Energi inn i NGK AS. I 2016 overtok Zephyr alle aksjene i prosjektselskapet Guleslettene vindkraft AS. Den 27. Juni 2018 tok BlackRock Inc. over eierskapet i selskapet, og prosjektet er nå under bygging mot en ferdigstillelse i 2020. 

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2007 og søkt om konsesjon i august 2011. I oktober 2014 fikk selskapet konsesjon fra NVE. Konsesjonen ble påklaget, men OED stadfestet konsesjonen 11. November 2015. Miljø, Transport og Anleggsplan (MTA), samt detaljplan for vindparken ble godkjent av NVE den 24. Juni 2018. SFE nett bygger i anledning prosjektet en ny koblingsstasjon i Magnhildskaret, for å levere produsert elektrisitet til nettet. Med adkomst fra Sørgulen og Magnhildskaret, skal det bygges 39 km med interne veier. For å drifte anlegget, vil det bygges et servicebygg i Manghildskaret på 300 kvm. Det skal også bygges en varmestue og lysløype for turfolk og andre besøkende i tilknytning til vindparken. Ved utgangen av Oktober 2018 er det allerede bygget 7 km med vei, og i 2019 er det planlagt at anleggsarbeidene skal være fullført. Turbintransport, montasje og idriftsettelse av vindparken vil foregå iløpet av år 2020. 

For de første 15 årene av parkens drift, er det inngått en kraftkjøpsavtale på 100% av parkens produksjon med Alcoa Norway ANS. 

Når anlegget ferdigstilles vil Zephyr AS være ansvarlig for drift og vedlikehold.

Link til fremdriftskart finner du her. 

Les mer om eierskiftet og investeringsbeslutningen her: http://www.zephyr.no/2018/06/28/guleslettene-vindpark-solgt-til-blackrock/

Link til valgt turbin produsert av Vestas: https://www.vestas.com/en/products/turbines/v136-_4_2_mw#!

Link til saksdokumenter på NVEs hjemmeside: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=87&type=A-1,A-6

 Konsesjon gitt 11.11.2016

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

Befaring av Guleslettene

Bremanger og Flora kommuner

I Bremanger kommune er Guleslettene i dag lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde aktuelt for vindkraft. I Flora kommune er området lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde.

I oktober 2007 ble det satt opp tre vindmålemaster i planområdet. Disse kartla vindforholdene i planområdet frem til oktober 2010.

I januar 2008 stiftet Zephyr og Elkem Fornybar Energi et felles eid selskap som skal stå for utvikling, bygging, drift og eierskap av vindkraftanlegget på Guleslettene. Senere gikk Elkem Fornybar Energi inn i NGK AS. Nå eies Guleslettene Vindkraft AS av Zephyr og NGK Utbygging med like eierandeler. Daglig leder i Guleslettene vindkraft AS er Olav Rommetveit.

Prosjektet ble meldt til NVE i april 2007 og søkt om konsesjon i august 2011. I oktober 2014 fikk selskapet konsesjon fra NVE. Konsesjonen er påklaget.

Konsesjon gitt 08.10.2014

Kontaktperson

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

Befaring av Guleslettene

Antall Vindturbiner

stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825